FANDOM


Modern Day tetapi lebih susah

Dibuat oleh NAMA PENGGUNA

PenampilanSunting

Snowing GANTIKAN GAMBAR DENGAN PENAMPILAN AREA ANDA, JIKA ANDA TIDAK MEMILIKI PENAMPILAN IMAGE, HANYA MENULIS APA SEPERTI.

InfoSunting

Matahari:Sunting

(Rendah, Sedang, Tinggi). Dimulai dengan --- matahari.

Tanaman:Sunting

Tuliskan strategi bagaimana Anda harus meletakkan tanaman di sini. Contohnya adalah, Anda harus menggunakan melemparkan-menembak tanaman karena sudut. Juga, tanaman air (kecuali Tangle rumput laut dan akar mangrove) akan mengalir pergi karena sungai, sehingga Anda harus menggunakan Moss Bridge untuk menanam di sini

Tanaman Baru:Sunting

Zombi Baru:Sunting

Semua zombi yang dihadapi tidak dapat melambat.

Barisan Terakhir Pertahanan:Sunting

  • Tuliskan baris terakhir pertahanan daerah
  • Contohnya: Pemotong Rumput

Pembicaraan Crazy Dave:Sunting

Ganti dengan apa yang Crazy Dave akan memberitahu Anda, Teman.
Kau tahu, Anda dapat menambahkan lebih banyak pidato..
Semoga berhasil, dan membuat halaman sedetail mungkin!

Level ?-?Sunting

Ganti dengan apa yang Crazy Dave akan memberitahu Anda, Teman.
Kau tahu, Anda dapat menambahkan lebih banyak pidato..
Semoga berhasil, dan membuat halaman sedetail mungkin!